GT 2019 Türkiye Jeotermal Kongresi

GT 2019 Türkiye Jeotermal Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi https://geothermalturkey.org/ adresinden temin edilebilir.