Stanford Geothermal Workshop

Ayrıntılı bilgi https://geothermal.stanford.edu/events/workshop adresinden temin
edilebilir.