12nci Olağan Genel Kurul Toplantımız 23 Şubat 2019 tarihinde Butik Otel No19'da yapıldı....

Türkiye Jeotermal Derneğinin 12nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Şubat 2019 tarihinde Butik Otel No:19'da yeterli çoğunluk sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Geleneksel yemek daveti ile başlayan Genel Kurul Toplantısı Yeni Yönetimin seçilmesi ve dilek ve Temenniler ile sonlanmıştır.

2021 yılı sonuna kadar görev yapacak olan yeni Yönetim organları ve onur kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır: 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:
Başkan: Orhan Mertoğlu,
Başkan Vekili: Prof. Dr. şakir Şimşek,
Genel Sekreter: Nilgün Başarır
Sayman: Nusret Güngör
Üye: Nizamettin Şentürk  

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Abdullah Gülgör
Dr. Nazım Yıldırım
Ali Hıdır Ertem
Servet Yılmazer
İ. Hakkı Karamanderesi

Denetim Kurulu Üyeleri
Asıl

Yaşar Suludere
Saffet Durak
Ayşegül Çetin

Yedek
Erdoğan Ölmez
Ahmet Hakan Sağlam
Prof. Dr. Serhat Akın

Onur Kurulu
Asıl

Dr. M. Hilmi Güler
Sadrettin Alpan
Dr. Ali Helvacı

Yedek
Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna
Metin Balıbey
Prof. Dr. Yılmaz Savaşçın 

Türkiye Jeotermal Derneği'nin
Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri

 

1. BAŞKAN : Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK
2. BAŞKAN VEKİLİ : Prof. Dr. Orhan YEŞİN

3.   ÜYE

: Prof. Dr. Ender OKANDAN

4.   ÜYE

: Prof. Dr. Nilgün GÜLEÇ
5.   ÜYE : Prof. Dr. Mahmut PARLAKTUNA
6.   ÜYE : Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN
7.   ÜYE : Dr. Toros ÖZBEK
8.   ÜYE : Prof. Dr. Serhat AKIN
9.   ÜYE : Dr. Ali KOÇAK
10. ÜYE : Doç. Dr. Gülden GÜNERHAN
11. ÜYE : Nilgün BAŞARIR
12. ÜYE : Dr. Nazım YILDIRIM
13. ÜYE : Abdullah GÜLGÖR
14. ÜYE : Nusret GÜNGÖR
15. ÜYE : Dr. Nizamettin ŞENTÜRK
16. ÜYE : Dr. Ali HELVACI
17. ÜYE : Saffet DURAK
18. ÜYE : Erdoğan ÖLMEZ
19. ÜYE : Yaşar SULUDERE
20. ÜYE                : Ayşegül ÇETİN      
21. ÜYE : Servet YILMAZER
22. ÜYE                       : Kemal AKPINAR