Dünya'da Jeotermal

Dünyada;

Filipinler’de toplam elektrik üretiminin %27’si, Kaliforniya Eyaleti’nde %7’si, El Salvador’un %60 enerji ihtiyacı jeotermalden karşılanmakta olup, Papua Yeni Gine’de 56 MWe kapasiteli jeotermal elektrik üretimi yapılmakta, Altın Madenciliği İşletmesinin enerji ihtiyacının %75’i jeotermalden karşılanmaktadır. İzlanda’da toplam ısı enerjisi (şehir ısıtma) ihtiyacının % 92’si jeotermalden karşılanmaktadır.

Dünya’daki yüksek sıcaklıklı Jeotermal kuşaklar


Dünyada jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke sıralaması:
A.B.D., Endonezya, Filipinler, TÜRKİYE ve Kenya’dır.
 
Dünyada jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke sıralaması:
Çin, A.B.D, İsveç, TÜRKİYE ve Japonya’dır.2019 yılı itibariyle, dünyadaki 29 ülkede jeotermal elektrik üretimi 16.000 MW (95.000 GWh/yıl) elektrik kurulu gücün üzerinde olup, Dünya ülkelerinin 2050 yılı hedefi 250.000 MWe kurulu güç elektrik üretimidir. Bunun 230.000 MWe'ı EGS'den (Kızgın Kuru Kaya, Enhanced Geothermal System) beklenmektedir.
 
Dünya’da jeotermalin elektrik dışı kullanımı ise 2019 yılı itibariyle yaklaşık 108.000 MWt olup, bu rakamda yaklaşık 18 Milyon konut ısıtma eşdeğeridir.

Dünya jeotermal potansiyelinin sadece %6,5’u değerlendirilmektedir (GEA, Geothermal Energy Association, ABD). 

Dünyada Jeotermalin Doğrudan Kullanımındaki Oranlar
(Elektrik Dışı) (2019)
 
Jeotermal mahal ısıtması % 74,8 , Kaplıca-sağlık amaçlı kullanım % 18 , Sera ısıtması % 3,5 , Jeotermal balıkçılık % 1,3 , Endüstriyel kullanım % 1,6, Soğutma-kar eritme % 0,2 ve Diğer % 0,2’dir.

 

 

  • Jeotermal Sera Uygulamalarında Türkiye Dünya birincisidir.

 

  • 2015'den 2019'a kadar geçen süreçde elektrik kurulu gücünde büyüme Türkiye'de 1152 MWe; Endonezya'da 949 MWe; Kenya'da 599 MWe; ABD'de 383 MWe, Filipinler'de 90 MWe olmuştur.

 

  • Dünyada yıllık jeotermal elektrik büyümesinde Türkiye Dünya birincisidir.

 

  • Dünyada Isı Pompası kullanımı (ısıtma, soğutma, sıcak su için) sıralaması: Çin; ABD; İsveç; Almanya; Finlandiya


 
                                                                                   Dünyada Jeotermal elektrik dışı kullanımlar

Isı Pompalı

Isı Pompasız

Çin

Çin

ABD

Türkiye

İsveç

Japonya

Almanya

İzlanda

Türkiye

Macaristan

 

 

  • Dünyada Kaplıca kullanımı sıralaması: Çin; Japonya; Türkiye; Brezilya; Meksika

 

  • Dünyada Isıtma amaçlı kullanım sıralaması: Çin; İzlanda; Türkiye; Fransa; Almanya

 

  • Dünyada Sera ısıtma sıralaması: Türkiye; Çin; Hollanda; Rusya; Macaristan

 

  • Dünyada endüstriye kullanım sıralaması: Çin; Yeni Zelanda; İzlanda; Rusya; Macaristan

 

  • Dünyada jeotermal balıkçılık sıralaması: Çin; ABD; İzlanda; İtalya; İspanya

  • Dünyada jeotermal genel değerlendirme sıralaması: Çin; İsveç; Türkiye; Japonya

 

Dünya Ülkelerinin Jeotermale Verdiği Destekler (Feed In Tariff-FIT) Aşağıya Çıkarılmıştır;
Jeotermal elektrik alım teşvikleri feed in tariff (FIT) konusunda ise şu anda 20 yıla göre; Almanya’da normal hidrotermal jeotermale (EGS dahil) 25 € cent/kWh (entegre ısıtmaya 6 € cent/kWh ilave) FIT uygulanmaktadır. Fransa’nın uyguladığı FIT değeri 23 € cent/kWh’tir. İsviçre 29 - 54 $cent/kWh  teşvik uygulamaktadır.