International Geothermal Congress 2019

IGC-International Geothermal Congress, 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı Orhan Mertoğlu "Geothermal Heating and Cooling Systems - Integration opportunities of Turkey" (Türkiye'de jeotermal ısıtma ve soğutma sistemleri - Entegrasyon İmkankları) başlıklı konferans vermiştir.