(F.) Prof. Orhan Mertoğlu

Fahri Prof. ORHAN MERTOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ

Meslek ve Eğitim;
 • Yüksek Mühendis ve Jeotermal Uzmanı
 • 1973 yılından beri jeotermal elektrik üretimi, ısıtma, değerlendirme,
proje, fizibilite konularında çalışmaktadır.
 • 1978: Birleşmiş Milletler Jeotermal Teknolojisi Eğitimi (ABD)  
 • 1979: Japonya Kyushu Üniversitesi, jeotermal eğitimi
Kurslar; Jeotermal arama, sondaj, rezervuar, termal turizm, santral
dizaynı ile ilgili ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Endonezya ve
Türkiye'de 22 adet çeşitli jeotermal kurs ve eğitim programlarına katılmıştır.
 
Ünvanlar;
 • IGA-International Geothermal Association (İzlanda-Almanya), Dünya Bşk. Yrd. (2003-2007), Avrupa Başkanı (2007-2010), Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2016),
 • EGEC-European Geothermal Energy Council (Belçika), Başkan Yrd. (1999-2004)
 • GRC-Geothermal Resources Council (ABD) Yönetim Kurulu Üyesi (1999-2001)
 • T.C Kalkınma Bakanlığı 10cu Kalkınma Planı (2014-2018) Jeotermal Çalışma Grupları Başkanı
 • WGC’2005 Dünya Jeotermal Kongresi, Başkan Yrd. ve Türk Milli Komitesi Başkanı
 • Dünya Bankası IFC Jeotermal Danışmanı
 • Tübitak Tüsside Tarım Bakanlığı Jeotermal Sera Teknik Komite Üyesi
 • Çin Devleti Shaanxi Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü Kıdemli Jeotermal Teknik Danışmanı
 • Jeotermal Araştırma ve Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
Türkiye'de gerçekleştirdiği bazı ilkler;
 • jeotermal elektrik üretimi 0,5 MWeyerli türbin ve santral dizaynı ile (Denizli,1974) teknolojisine uygun jeotermal sera ısıtması (Denizli,1974)
 • kuyu içi eşanjörü ile bina ve sera ısıtma uygulaması (İzmir-Balçova ve Afyon- Ömer,1985)
 • jeotermal merkezi şehir ısıtma ve entegre sistemi (Gönen,1986)
 • Türkiye’de ilk reenjeksiyon uygulaması Gönen (1986) ve  Balçova (1996)
 • jeotermal sıvı CO2 ve kuru buz üretimi (Denizli,1986)
 • kabuklaşma (inhibitör uygulaması) ve korozyon önleme sistemleri (1986)
 • yüksek sıcaklıklı (140°C) kuyu içi pompası (1996), plakalı eşanjör, paket ön izolasyonlu boru sistemi (1986)
 
Çalıştığı bazı kurum, komisyon ve dernekler;
 • 9 yıl MTA’da çalıştı.
 • CENTO’da (NATO/CCMS), Dünya’da 5 kişiden oluşan Jeotermal Komisyonunda Türkiye’yi temsil etti.
 • ORME Jeotermal A.Ş.’nin kurucusudur (1984).
 • Birleşmiş Milletler (UNITAR/UNDP) ve Uluslararası Enerji Ajansı’nda Türkiye’yi temsil etti.
 • 20 yıl süreyle DPT 5-8’nci Beş Yıllık Kalkınma Planları Jeotermal Özel İhtisas Komisyonları Başkan Yardımcılığı yaptı.
 • 1999–2001: merkezi İtalya’da bulunan IGA-International Geothermal Association Avrupa Başkanlığı yaptı.
 • 1999-2001: GRC-Geothermal Resources Council (ABD)  Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
 • 1999-2004: EGEC-European Geothermal Energy Council (Belçika) Başkan Vekilliği yaptı.
 • 2000-2005: Dünya Jeotermal Kongresi (WGC2005) Dünya Başkan Yardımcısı ve Türk Milli Komitesi Başkanı,
 • 2001-2007: IGA Dünya Başkan Vekili olarak görev yaptı (İzlanda).
 • 2007-2010 : IGA*-International Geothermal Association (İzlanda) Avrupa Bölge Başkanı (2010- .. Şeref Üyesi).
 • 2007-2013: T.C. Başbakanlık DPT 9ncu Kalkınma Planı Jeotermal Çalışma Grubu Başkanıdır.
 • 2012: T.C. Kalkınma Bakanlığı 10ncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) Komisyonların Jeotermal Çalışma Grubu Başkanı
 • 2014: Dünya Bankası-IFC Genel Jeotermal Danışmanlığı
 • 2015: TÜBİTAK-TÜSSİDE Tarım Bakanlığı Jeotermal Sera Danışmanlığı
 • 2016: Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanlığı
 • 2019: Çin Devleti Shaanxi Jeolojik Bilimler Enstitüsü Kıdemli Teknik Jeotermal Danışmanı
 
Verdiği bazı konferanslar:
 • 1998: “ISS-International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy”; Azor Adaları-Portekiz,
 • 1999: Oregon Institute of Technology GeoHeat Center-ABD,
 • 2001: Bad Urach (EGEC, GtV, IGA, Unesco) -Almanya’da verdiği konferans ve eğitim nedeniyle, Başarı ve Şükran Belgeleri almıştır.
 • 2003: EGC2003 Macaristan (Avrupa Jeotermal Kongresi 2003),
 • 2004: International Geothermal Days (Uluslar arası Jeotermal Günleri) Polonya 2004 Sempozyumu, 
 • 2007: EGC2007 Almanya (Avrupa Jeotermal Kongresi 2007) Bilim Kurulu Üyesi
 • 2009: NUMOV (German Near and Middle East Association), Geothermal Energy in Turkey, Almanya-Potsdam
 • 2009: EGEC Geopower Europe2009, Almanya Münih
 • 2010: GtV-Alman Jeotermal Derneği Almanya Kongresi ve EGEC Geopower, Fransa
 • 2011: GeoElec, Aralık 2011, Geoelec, Intelligent Energy Europe, Atina
 • 2011; Geopower Turkey 2011, İstanbul
 • 2012: Geoelec Meeting Almanya 2012, Geotherm Expo & Congress, Frankfurt
 • 2013; EGC 2013, EGEC-European Geothermal Energy Council, Pisa 2013
 • 2015: WGC 2015 Dünya Jeotermal Kongresi Avustralya-Yeni Zelanda (3 adet tebliğ)
 • 2016: EGC 2016, EGEC-European Geothermal Energy Council, Strasbourg
 • 2016: GeoTherm Offenburg 2016, Almanya
 • 2017: GeoTherm Offenburg 2017, Almanya
 • 2018: EGW 2018, European Geothermal Workshop, Strasbourg
 • 2019: Shaanxi Institute of Geological Survey, “Geothermal Success Story -Geothermal Potential and Utilization in Turkey", Xian, China
 • 2019: Jesder GT 2019, Türkiye Jeotermal Kongresi, Ankara
 • 2019: International Geothermal Conference- IGC 2019, 6-8 Nov. 2019, İzmir-Turkey
 • 2020: TÜBA Jeotermal Teknolojiler Çalıştayı ve Paneli Afyonkarahisar,  19-21 Şubat 2020
 • 2020: International Geothermal Conference Suzhou City, Jiangsu Province CHINA
 • 2021: MTA Genel Müdürlüğü Jeotermal Çalıştayı, 8 Nisan 2021, Ankara
 • 2021: T.C. Enerji Bakanlığı-Bakırçay Üniversitesi,  "Türkiye Jeotermal Stratejisi" hazırlanması danışmanlığı, Ağustos 2021-devam ediyor.  
 • 2021: MTA Genel Müdürlüğü İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler Kızgın Kuru Kaya Çalıştayı, 18-19 Kasım 2021
 
Uluslararası bazda ve yurtiçinde toplam 200‘ün üzerinde bilimsel tebliğ sunmuş, konferans ve brifing vermiştir.
 
 
Aldığı Bazı Başarı Ödülleri ve Ünvanlar;
 • 1984: TÜBİTAK Teşvik Ödülü
 • 5 Mayıs 2001’de, son yıllarda uluslararası bazda jeotermalin gelişmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı, Oradea Üniversitesi’nden Fahri Profesörlük ünvanı
 • Eylül 2002’de, Selanik Aristotle Üniversitesi tarafından Orhan Mertoğlu’nun sahip olduğu know-how ve tecrübesini uluslararası jeotermal camiası ile paylaşarak dünyada jeotermalin gelişimine yaptığı önemli katkıdan dolayı Şükran Belgesi
 • 2005: Dünyada ve Avrupa’da jeotermal uygulamaların geliştirilmesine yapmış olduğu katkılardan ve jeotermal derneklerine verdiği önemli bilimsel katkıların yanısıra gerçekleştirdiği jeotermal uygulamaların başarısından dolayı, GtV-Geothermische Vereinigung (Alman Jeotermal Derneği) tarafından Dünyada sadece toplam 12 kişide bulunan Patricius Madalyonu
 • 2005: GRC-Geothermal Resources Council (ABD) tarafından Jeotermal Kaynakların gelişmesine yapmış olduğu önemli katkılardan dolayı 2005 yılı Özel Başarı Ödülü
 
Bazı Yayınları;
 • IFC-Dünya Bankası ortaklığında IGA-International Geothermal Association tarafından hazırlanmış olan "Best Practices Guide For Geothermal Exploration" Yayınına katkı vermiştir, 2014
 • Kaplıca ve Kür Merkezleri için Termal Suların Üretilmesi, Taşınması, Dağıtılması ve Kullanımının Teknik Ana prensipleri, Termal Turizm (Kitap), s.:43-56, 2015 (Editör: Prof. Dr. Mustafa Altındiş; Nobel Yayıncılık)
 • F. Prof. Orhan Mertoğlu'nun Jeotermalde 48 Yıllık Dünya ve Türkiye Tecrübesi ve Türkiye'deki İlkler Jeotermal Seralar Daha Nasıl Artırılabilir?, SeraBir Aktüel (Dergi), Sayı: Yaz 2020, s.:10-11, 2020