Türkiye Jeotermal Kongresi GT 2023

7-8 Mart 2023 tarihlerinde Jesder tarafından Ankara'da düzenlenmiş olan Türkiye Jeotermal Kongresi GT 2023 etkinliğinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Sayın Abdullah Tancan'ın, Bürokrasi ve STK Temsilcileri ve yöneticileri ile Türkiye Jeotermal Derneği Başkanımız Sayın Orhan Mertoğlu'nun yer aldıkları fotoğraf