TARiHÇE VE AMAÇ

Jeotermal kaynakların araştırılması ve kullanımı ile ilgili çalışma ve uygulamalar son yıllarda ülkemizde hızla gelişip jeotermal sektörünü yaratmıştır.

Sektörde ihtiyaç duyulan uzmanları bir araya getirmek suretiyle; Ülke sanayi ve teknolojisine, ekonomisine, ekolojisine, turizmine ve toplum sağlığına olumlu katkılarda bulunabilecek bu ulusal potansiyele dikkatleri çekmek, jeotermal enerjinin bilimsel ve teknolojik, ekonomik boyutlarda doğru olarak kullanımını ve yararlanılmasını sağlamak amacı ile 1992 yılında Jeotermal Derneği kurulmuştur.

Derneğin ismi 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 65. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 27.02.1997 tarih ve 97/9182 sayılı kararı ile "Türkiye Jeotermal Derneği" olarak değiştirilmiştir.