Yeni teknolojiler - EGS

EGS - Enhanced/Engineered Geothermal Systems (Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler)

EGS sistemini inceleden önce Hidrotermal sistem olarak nitelendirdiğimiz sistemlerin ne olduğunu iyi anlamamız gerekir.

HİDROTERMAL SİSTEM  NEDİR ?

Yağmur, kar, deniz ve magmatik suları  yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek , yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının etkisiyle  jeotermal rezervuarları  (sıcak sulu sistem) oluştururlar.   Jeotermal rezervuarlar  kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardan meydana gelir.
Yeraltı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli atmosferik koşullardan etkilenmezler.

EGS NEDİR ?

EGS, Kızgın Kuru/Yarı Islak kayalarda yapay olarak rezervuar oluşturma ve/veya geliştirme (kuyuların üretimini iyileştirme)  olarak açıklanabilir.
EGS, aynı zamanda, doğal permeabilitenin olmadığı kayaçlarda, derinlerdeki ısının yüzeye çıkartılabilmesi için permeabilitenin oluşturulması, yüzeyden derinlere su pompalanması ve kızgın suyun elektrik üretim amaçlı veya ısıtma amaçlı olarak sondaj vasıtasıyla tekrar yüzeye çıkartılması olarak da tanımlanabilir.

“EGS”  Jeotermal Enerjinin Geleceğidir.

 
 
 Enhanced/Engineered Geothermal System (EGS) Konsepti

EGS ‘nin prensibi; dublet veya multiplet kuyular vasıtasıyla  ulaşılan yer altında  çatlak ve fisürlerin  oluşturulması veya re-aktive edilmesidir.
Başarılı bir EGS  aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadır:

Yeraltındaki çatlak ağının yüksek sıcaklıklar için yeterli olmasıKuyular arasında yeterli miktarda akışkan debi miktarını sağlayabilmek için geçirgen (permeable) alanın büyük olması akışkan ile kızgın kayacın temas yüzeyinin  kayacın soğumadan akışkanı ısıtmasına olanak sağlayacak kadar büyük olmasıJeotermal enerjinin yüzeye çıkartılarak  elektrik üretimi ve/veya ısıtmada kullanılması


FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ