Entegre değerlendirmeler
Dünyada 14 Bin dönüm, Türkiye’de ise yaklaşık 3.848 dönüm jeotermal sera vardır. Şanlıurfa’daki 424 dönümlük jeotermal seradan Avrupa’ya ihracat yapılmaktadır.
 
2014 yılı itibariyle Türkiye jeotermal sera ısıtmasında dünya lideri olmuştur.
 
Türkiye’de başlıca jeotermal seracılık yapılan yerler:
Izmir-Dikili                      : 1.000.000 m2
Manisa-Salihli,Urganli     : 305.000 m2
Kutahya-Simav               : 310.000 m2
Denizli-Kizildere              : 200.000 m2
Sanliurfa-Karaali             : 474.000 m2
İzmir-Balçova                 : 100.000 m2
                       
Seraların jeotermal ile ısıtılmasının getirdiği çok önemli avantajlar vardır. Bunlar;
 
 Jeotermal ısıtma, verimi %50-60     artırmaktadır.
  • Sera atmosferine jeotermal
karbondioksitin verilmesi verimi %40
artırmaktadır (fotosenteze destek
CO2 gübrelemesi).
  • Sera içi sıcaklık döllenme için gereken sıcaklığın üstünde olmakta bu da verimi artırmaktadır. Bu sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte ve sera içi rutubet yükselmemekte ve bundan kaynaklanabilecek hastalıklar oluşmamaktadır. Bu, Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Gıda/Sağlık örgütlerinin istediği bir koşuldur.
 
  • İdeal iç sıcaklık nedeniyle hormonsuz üretim mümkün olmaktadır.
 
  • Seraların teknik, ekonomik, ticari işletmesi için büyüklüğünün en az 25.000 m2 olması, ısıtma hesaplarına esas olan dış dizayn sıcaklığının - 15ºC’den daha soğuk olmaması ve kış ayları dış hava ortalama sıcaklığının + 5ºC’den daha düşük olmaması gibi bir tavsiye değerimiz bulunmaktadır.
 
Mevcut yaklaşık 3.848 dönüm’lük sera ısıtmasının 10 yılın sonunda 15.000 dönüm olması hedeflenmektedir.
 
JEOTERMAL AKIŞKANLARDAN MİNERAL ÜRETİMİ
 

Jeotermal akışkandan ticari değeri olan minerallerin üretilmesi mümkündür (CO2, KCl, LiCl, Silica, Zinc, Lithium, Magnesium, Manganese, Boron, Tungsten, Cesium, Rabidium, Potassium, Lead, Copper, Silver, Barium, Strontium vb).
 
Ülkemizde 1986 yılından beri Denizli-Sarayköy jeotermal elektrik santralinin atığı olan karbondioksit (CO2) değerlendirilerek, entegre olarak sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi yapılmaktadır.Ayrıca Aydın-Salavatlı’da jeotermal elektrik santralına entegre olarak sıvı COelde edilmektedir.
 
Yılda 240.000 ton civarında üretim yapan fabrika, Türkiye’nin sıvı karbondioksit ihtiyacının (soft drinks) %50’sini karşılamaktadır.
 

Sarayköy-Denizli jeotermal elektrik santraline entegre sıvı CO2 ve kurubuz üretim fabrikası                     
 
415 litre/saniye toplam debiye ve 250 °C üretim sıcaklığına sahip bir jeotermal akışkandan (akışkan içerisindeki toplam çözünmüş maddenin 10 gram/litre’den daha az olmaması gerekmektedir) elde edilebilecek ürünlerin yıllık değeri  (Edward Wahl, 1977’den uyarlanmıştır) aşağıya çıkarılmıştır;
 
Elektrik için:
 2   – 5 Milyon US$/yıl
 
Üretilebilecek mineraller için :
5   – 50 Milyon US$/yıl
 
Isı enerjisi için:
16 – 34 Milyon US$/yıl
 
 
ABD’de Salton Sea jeotermal alanında Simbol Materials şirketi 2011 yılında Lityum, Manganez, Çinko üretim tesisi kurmuştur.