Entegre değerlendirmelerDünyada 14 Bin dönüm, Türkiye’de ise yaklaşık 3.848 dönüm jeotermal sera vardır. Şanlıurfa’daki 424 dönümlük jeotermal seradan Avrupa’ya ihracat yapılmaktadır.
 
2014 itibariyle Türkiye jeotermal sera ısıtmasında dünya lideri olmuştur.
 
Türkiye’de başlıca jeotermal seracılık yapılan yerler ( Ağustos 2017):
Izmir                      : 819.400 m2
Manisa                  : 756.000 m2
Afyon                     : 720.300 m2
Denizli                   : 474.300 m2
Kutahya                 : 293.000 m2
Aydın                     : 153.900 m2
Adıyaman              : 112.000 m2
Eskişehir                : 96.400 m2
Kırşehir                  : 92.000 m2
Yozgat                    : 81.400 m2
Nevşehir                : 60.600 m2
Aksaray                  : 60.000 m2
Ağrı                        : 39.600 m2
Uşak                      : 35.000 m2
Van                        : 32.300 m2
Ankara                   : 30.000 m2
Sakarya                 :  5.800 m2
TOPLAM                : 4.283.200 m2

Seraların jeotermal ile ısıtılmasının getirdiği çok önemli avantajlar vardır. Bunlar;
 
 Jeotermal ısıtma, verimi %50-60     artırmaktadır.
  • Sera atmosferine jeotermal karbondioksitin verilmesi verimi %40 artırmaktadır (fotosenteze destek CO2 gübrelemesi).
  • Sera içi sıcaklık döllenme için gereken sıcaklığın üstünde olmakta bu da verimi artırmaktadır. Bu sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte ve sera içi rutubet yükselmemekte ve bundan kaynaklanabilecek hastalıklar oluşmamaktadır. Bu, Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Gıda/Sağlık örgütlerinin istediği bir koşuldur.
  • İdeal iç sıcaklık nedeniyle hormonsuz üretim mümkün olmaktadır. 
  •  Seraların teknik, ekonomik, ticari işletmesi için büyüklüğünün en az 25.000 m2 olması, ısıtma hesaplarına esas olan dış dizayn sıcaklığının - 15ºC’den daha soğuk olmaması ve kış ayları dış hava ortalama sıcaklığının + 5ºC’den daha düşük olmaması gibi bir tavsiye değerimiz bulunmaktadır.  
Mevcut yaklaşık 4.283 dönüm’lük sera ısıtmasının 10 yılın sonunda 15.000 dönüm olması hedeflenmektedir.
 

JEOTERMAL AKIŞKANLARDAN MİNERAL ÜRETİMİ
 

Jeotermal akışkandan ticari değeri olan minerallerin üretilmesi mümkündür (CO2, KCl, LiCl, Silica, Zinc, Lithium, Magnesium, Manganese, Boron, Tungsten, Cesium, Rabidium, Potassium, Lead, Copper, Silver, Barium, Strontium vb).
 
Ülkemizde 1986 yılından beri Denizli-Sarayköy jeotermal elektrik santralinin atığı olan karbondioksit (CO2) değerlendirilerek, entegre olarak sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi yapılmaktadır.Ayrıca Aydın-Salavatlı’da jeotermal elektrik santralına entegre olarak sıvı COelde edilmektedir.
 
Yılda yaklaşık 400.000 ton civarında üretim yapan fabrika, Türkiye’nin sıvı karbondioksit ihtiyacının (soft drinks) %50’sini karşılamaktadır.
 
Sarayköy-Denizli jeotermal elektrik santraline entegre sıvı CO2 ve kurubuz üretim fabrikası                     
 
415 litre/saniye toplam debiye ve 250 °C üretim sıcaklığına sahip bir jeotermal akışkandan (akışkan içerisindeki toplam çözünmüş maddenin 10 gram/litre’den daha az olmaması gerekmektedir) elde edilebilecek ürünlerin yıllık değeri  (Edward Wahl, 1977’den uyarlanmıştır) aşağıya çıkarılmıştır;
 
Elektrik için:  2   – 5 Milyon US$/yıl
 
Üretilebilecek mineraller için : 5   – 50 Milyon US$/yıl
 
Isı enerjisi için: 16 – 34 Milyon US$/yıl
 
ABD’de Salton Sea jeotermal alanında Simbol Materials şirketi 2011 yılında Lityum, Manganez, Çinko üretim tesisi kurmuştur.