Dünya'da Jeotermal

Dünyada;

Filipinler’de toplam elektrik üretiminin %27’si, Kaliforniya Eyaleti’nde %7’si, Papua Yeni Gine’de 56 MWe kapasiteli jeotermal elektrik üretimi yapılmakta olup, Altın Madenciliği İşletmesinin enerji ihtiyacının %75’i jeotermalden karşılanmaktadır. İzlanda’da toplam ısı enerjisi (şehir ısıtma) ihtiyacının %86’sı jeotermalden karşılanmaktadır.

Dünya’daki yüksek sıcaklıklı Jeotermal kuşaklar

 
Dünyada jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke sıralaması:
A.B.D., Filipinler, Endonezya, Meksika, ve İtalya

Dünyada jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke sıralaması:
A.B.D, Çin, İsveç, TÜRKİYE ve Almanya
 
2014 yılı itibariyle, dünyadaki jeotermal elektrik üretimi 13000 MW elektrik kurulu gücün üzerinde olup, 106 Milyar kWh/yıl üretimdir. Dünya ülkelerinin 2050 yılı hedefi 250.000 MWe kurulu güç elektrik üretimidir.
 
Jeotermalin elektrik dışı kullanımı ise 2014 yılı itibariyle yaklaşık 55000 MW termal olup, 7 Milyon konut ısıtma eşdeğeridir. 
 
Dünyada Jeotermalin Doğrudan Kullanımındaki Oranlar
(Elektrik Dışı)
 
Jeotermal mahal ısıtması % 80,4 , Kaplıca-sağlık amaçlı kullanım % 13,2 , Sera ısıtması % 3,1 , Jeotermal balıkçılık % 1,3 , Endüstriyel kullanım % 1,1, Soğutma-kar eritme % 0,7 ve Diğer % 0,1’dir.